Word LINKchauffeur

WORD   VRIJWILLIGE   LINK-CHAUFFEUR!

AAN ALLE INWONERS VAN OEKENE, BEITEM en de ZILVERBERG

De LINK’ als vervoersalternatief werd in landelijk Groot-Oekene in 2009 populair dankzij de Vlaamse prijs ‘Dorp met Toekomst’. De inwoners konden toen gedurende drie maanden de vrijwillige LINK-chauffeur rechtstreeks opbellen om zich met het LINK-minibusje te laten vervoeren binnen het dorp, voornamelijk tussen woonst en bushalte, maar ook om een boodschap te laten ophalen bij de lokale slager of buurtwinkel. De overal rondtoerende LINK was meteen ook een vorm van dankbaar surveillerende burgerwacht.

De LINK: lokaal collectief huis-aan-huis vervoer op afroep!

Gezien het succes werd via een burgervoorstel in de gemeenteraad stadssubsidie aangevraagd en uiteindelijk bekomen. Met bijkomende sponsoring is het nu mogelijk ‘De LINK’ te introduceren in Oekene, Beitem en de Zilverberg (z.g. de LINK-zone*).

*LINK-zone = gebied op grondgebied Roeselare ten zuiden van de Rijksweg (R32/N36), Ieperseweg en de Ieperseaardeweg.

Op termijn is het de betrachting dat De LINK dagelijks rijdt om van ’s morgens tot ’s avonds om verbinding te geven aan De Lijn en om lokale verplaatsingen te verzorgen.  Nà de rijtijden van het openbaar vervoer zal De LINK opereren tot ’s avonds om aansluiting te bieden aan de laatste trein in Station-Roeselare. De LINK zal op termijn ook fungeren als collectieve dorps-BOB in de weekends, dan allicht tot in de latere uurtjes.

Word vrijwillige LINK-chauffeur!

Om het LINK-dienstbetoon te garanderen werd vzw Collectief ‘De LINK’ opgericht en werd een LINK-minibus aangekocht. De bedoeling is dat in een beurtrol de LINK-vrijwilligers paraat staan met het minibusje aan hun voordeur om de dorpeling te vervoeren zodra een oproep komt op de LINK-GSM. De chauffeur is vrij om zelf te kiezen hoeveel en welke dagen hij wil LINKen alhoewel enige loyaliteit verwacht wordt. LINKen vergt geen volle dagtaak, echter hoeveel keer De LINK zal moeten uitrijden per dag zal de proef moeten uitwijzen. Qua compensatie kan de verzekerde vrijwilliger genieten van de wettelijke onbelastbare vrijwilligersvergoeding met een plafond van ca. €1.300,- per jaar, ongeacht of de vrijwilliger daarnaast ook in dienstverband werkt, zelfstandige is, stempelt of op rust is. Zelfs wie met ziekteverlof is kan eventueel met een doktersvoorschrift LINKen. Bovendien wordt de vrijwillige LINK-chauffeur een gratis medisch attest aangeboden om personen te mogen vervoeren. Op menselijk vlak komt de vrijwilliger in contact met zowat iedere parochiaan die ongetwijfeld enorm dankbaar zal zijn. Daarbij hebben de medewerkers inspraak tijdens het geregeld gemoedelijk overleg in het z.g. ‘beleidscafé’. Bijkomende vrijwilligers voor klein administratief werk, van harte welkom! Geef toe, het wekt trots om het LINK-team te mogen vervoegen en om een uniek toekomstgericht en nobel project te dienen waarop heel Vlaanderen jaloers mag op zijn.

Man of vrouw, jong of senior, huismoeder… interesse?

Neem onmiddellijk contact op met vzw Collectief ‘De LINK’!!

Tel.: 0475 23 98 01 – E-post: delink-collectief@live.be

LINK-info:  ‘De LINK’

met medewerking en steun van de stad Roeselare.


Het principe

Reserveren

Burgervoorstel

Promotiefilm

Nieuwjaarscadeau

Logo

Contact

Bezoek onze sponsoren:

Afdrukken      Deloitte Vind   kbc    WVTH   Roeselare  ??????????????????????  TVH_Sponsorlogo_cmyk  Steenoven    Anti Fire Systems - logo