Word LINKchauffeur

WORD   VRIJWILLIGE   LINK-CHAUFFEUR!

AAN ALLE INWONERS VAN OEKENE, BEITEM en de ZILVERBERG

De LINK’ als vervoersalternatief werd in landelijk Groot-Oekene in 2009 populair dankzij de Vlaamse prijs ‘Dorp met Toekomst’. De inwoners konden toen gedurende drie maanden de vrijwillige LINK-chauffeur rechtstreeks opbellen om zich met het LINK-minibusje te laten vervoeren binnen het dorp, voornamelijk tussen woonst en bushalte, maar ook om een boodschap te laten ophalen bij de lokale slager of buurtwinkel. De overal rondtoerende LINK was meteen ook een vorm van dankbaar surveillerende burgerwacht.

De LINK: lokaal collectief huis-aan-huis vervoer op afroep!

Gezien het succes werd via een burgervoorstel in de gemeenteraad stadssubsidie aangevraagd en uiteindelijk bekomen. Met bijkomende sponsoring is het nu mogelijk ‘De LINK’ te introduceren in Oekene, Beitem en de Zilverberg (z.g. de LINK-zone*).

*LINK-zone = gebied op grondgebied Roeselare ten zuiden van de Rijksweg (R32/N36), Ieperseweg en de Ieperseaardeweg.

Op termijn is het de betrachting dat De LINK dagelijks rijdt om van ’s morgens tot ’s avonds om verbinding te geven aan De Lijn en om lokale verplaatsingen te verzorgen.  Nà de rijtijden van het openbaar vervoer zal De LINK opereren tot ’s avonds om aansluiting te bieden aan de laatste trein in Station-Roeselare. De LINK zal op termijn ook fungeren als collectieve dorps-BOB in de weekends, dan allicht tot in de latere uurtjes.

Word vrijwillige LINK-chauffeur!

Om het LINK-dienstbetoon te garanderen werd vzw Collectief ‘De LINK’ opgericht en werd een LINK-minibus aangekocht. De bedoeling is dat in een beurtrol de LINK-vrijwilligers paraat staan met het minibusje aan hun voordeur om de dorpeling te vervoeren zodra een oproep komt op de LINK-GSM. De chauffeur is vrij om zelf te kiezen hoeveel en welke dagen hij wil LINKen alhoewel enige loyaliteit verwacht wordt. LINKen vergt geen volle dagtaak, echter hoeveel keer De LINK zal moeten uitrijden per dag zal de tijd openbaren. Qua compensatie kan de verzekerde vrijwilliger genieten van een wettelijke onbelastbare onkostenvergoeding, ongeacht of de vrijwilliger daarnaast ook in dienstverband werkt, zelfstandige is, stempelt of op rust is. Zelfs wie met ziekteverlof is kan eventueel met een doktersvoorschrift LINKen. Op menselijk vlak komt de vrijwilliger in contact met zowat iedere parochiaan die ongetwijfeld enorm dankbaar zijn. Daarbij hebben de medewerkers inspraak tijdens het geregeld gemoedelijk overleg in het z.g. ‘beleidscafé’. Bijkomende vrijwilligers voor klein administratief werk, van harte welkom! Geef toe, het wekt trots om het LINK-team te mogen vervoegen en om een uniek toekomstgericht en nobel project te dienen waarop heel Vlaanderen jaloers mag op zijn.

UITBREIDING: collectieve dorps-BOB – BOB-chauffeurs welkom.

Iedereen in Oekene heeft intussen het oproepnummer van De LINK opgeslagen in zijn GSM. De vrijwillige LINK-chauffeurs staan iedere werkdag paraat om met het LINK-minibusje de huis-aan-huis vervoerdienst te verzekeren. Trouwens werd de uitval basis onlangs uitgebreid en kan iedere Roeselaarnaar die ten zuiden van de Rijksweg woont overdag van 8:00 u. tot 18:00u. gebruikmaken van De LINK.

‘Drink en bel De LINK’

Nu wil vzw Collectief ‘De LINK’ het dienstbetoon uitbreiden tijdens het weekend. Geef toe, toasten en degusteren, bier verbroedert. En op restaurant hoort een goed glas wijn! Echter om de hoek loert meer en meer een alcohol-speractie. Iedereen kent wel iemand die het een tijd zonder rijbewijs moet doen. Veel erger wanneer ’s nachts slachtofferhulp komt aanbellen dat een verwant is omgekomen in een weekendongeval. Ook voor de beschonken chauffeur is het iets dat hem levenslang zal blijven kwellen.

Weekend-BOB

Vandaar het idee van een collectieve dorps-BOB. Zodoende hoeven ouders ook niet meer elk afzonderlijk ’s nachts hun feestende kroost op te halen maar kan De LINK dit veilig doen in hun plaats. Tot nog toe fungeerde De LINK in de late uurtjes als BOB louter tijdens de driedaagse Gardeboefeesten en op oudejaarsnacht. Ook wanneer lokale feest-comités er om vroegen. Nu wil men de LINK ieder weekend van zaterdag op zondag inzetten. De weekend-BOB is aanvankelijk als test en als primeur en dit enkel voor Oekene en aanpalende straten waarbij De LINK ’s zaterdags zou rijden vanaf 17:00 tot 02:00u., dit in een straal van 10 km rond Oekene-kerk. Daarvoor stelt vzw Collectief ‘De LINK’ haar LINK-minibusje (8 pl. + chauffeur) ter beschikking.

BOB-chauffeurs welkom

Met een team van een tiental vrijwilligers zou iedere chauffeur zich slechts om de 10 weken moeten ter beschikking houden. De chauffeur hoeft daarom niet thuis te blijven, maar houdt zich ter beschikking met het LINK-busje in of althans in de buurt van Oekene tot er een oproep komt. Een gewoon autorijbewijs volstaat en de vzw staat in voor de verzekering.

Man of vrouw, jong of senior, huismoeder… interesse?

Neem onmiddellijk contact op met vzw Collectief ‘De LINK’!! Tel.: 0475 23 98 01 – E-post: delink-collectief@live.be

LINK-info:  De LINK


Het principe

Reserveren

Burgervoorstel

Promotiefilm

Nieuwjaarscadeau

Logo

Contact

– Bezoek onze sponsoren door hun logo aan te klikken –

Logo Van Harte Driemo

 Vind