Burgervoorstel

Nadat de 600 noodzakelijke handtekeningen werden ingezameld werd op 5 maart 2012 een Burgervoorstel op tafel gelegd van het gemeentebestuur van de stad Roeselare. In de Roeselaarse Gemeenteraad van 26 maart 2012 werd dit Burgervoorstel succesvol behandeld waarna een eenmalige opstartsubsidie werd toegekend.

Het is interessant om in dit Burgervoorstel de motivatie en het doel terug te vinden van dit vooruitstrevend vervoersalternatief ‘De LINK’. Intussen werden toch wat inzichten gewijzigd voornamelijk rond de financiering om dit dienstbetoon zelfbedruipend te maken.

Ter info: het vervoersalternatief ‘De LINK’ werd oorspronkelijk opgestart door het Oekense feestcomité vzw Gardeboefeesten. Nadien werd ‘De LINK’ ondergebracht in de speciaal daarvoor opgerichte vzw Collectief ‘De LINK’.

Burgervoorstel:


Het principe

Reserveren

Word Linkchauffeur

Promotiefilm

Nieuwjaarscadeau

Logo

Contact

– Bezoek onze sponsoren door hun logo aan te klikken –

Logo Van Harte Driemo

Vind